Soovid investeerida metsakinnistule? Praegu võib olla ideaalne aeg, sest müüki tuleb aina rohkem metsakinnistuid. Enne ostmist metsa majandamine maades, on ülioluline põhjalikult kaaluda kõiki muutujaid, mis võivad teie investeeringu tasuvust mõjutada.

Selles blogis uurime metsakinnistu ostmise eeliseid ja anname näpunäiteid investeeringutasuvuse maksimeerimiseks.

Mida tähendab "metsakinnistu"?

Metsaomand viitab mis tahes maatükile, mis on peamiselt kaetud puude ja taimestikuga. Lisaks kasutatakse seda sageli puidu tootmiseks, vaba aja veetmiseks või konserveerimiseks. Need Metsamajandus kinnistute suurus võib ulatuda mõnest hektarist mitme tuhande aakrini. Samuti võib see asuda maa- või linnapiirkondades.

Selgitus, miks metsakinnistu võib müüki tulla

Põhjuseid, miks metsakinnistu võib müüki minna, on mitu. Mõned võimalikud põhjused on järgmised:

 • Omaniku lähenemine mitmekesistab nende portfelli:Paljud inimesed omavad metsakinnistuid pikaajalise investeeringuna. Kuigi pensionile jõudes võivad nad otsustada oma kinnisvara maha müüa. Täiendava tulu saamiseks või muusse varasse investeerimiseks.
 • Omanikul ei ole enam ressursse ega soovi maad hallata:Metsakinnistu haldamine võib olla aeganõudev ja kulukas ettevõtmine. Kuigi omanikul ei pruugi enam olla selleks soovi ega võimet.
 • Vara pärimine:Metsakinnistu võib selle surma korral jätta oma pärijatele või teistele pereliikmetele. Seejärel ei pruugi neil pärijatel olla soovi ega ressursse vara haldamiseks ning nad võivad otsustada selle müüa.
 • Omanikul on rahalised raskused:Kui metsaomanikul on rahalisi probleeme, võib ta otsustada maa maha müüa, et raha teenida.
 • Kinnisvara pole enam vajalik:Mõnel juhul ei pruugi metsakinnistu sihtotstarbeliselt enam vajalik olla. Nagu poleks omanikul enam maad vaja puidu tootmiseks või puhkuseks. Nendel juhtudel on  Metsamajandus omanik võib otsustada kinnisvara müüa.

Metsakinnistu ostmise eelised

Metsakinnistu ostmisel on mitmeid eeliseid:

 • Puidu tootmine:Mets võib olla väärtuslik puiduallikas, mida saab üles võtta ja kasumi saamiseks maha müüa.
 • Vaba aja veetmise võimalused: Metsad võivad pakkuda võimalusi välitegevusteks, nagu matkamine, jahipidamine ja kalapüük. Samamoodi saab neid nautida omanik või laenutada teistele.
 • Süsiniku nihe:Metsad võivad siduda süsinikdioksiidi, muutes need tõhusaks vahendiks muudest allikatest pärit süsinikdioksiidi heitkoguste kompenseerimiseks.
 • Metsloomade elupaik:Metsad võivad olla loodusliku elupaigana erinevatele taime- ja loomaliikidele.
 • Esteetiline väärtus:Metsakinnistud võivad pakkuda ilusat looduslikku keskkonda, mida saab nende enda pärast nautida.
 • Tunnustamise potentsiaal:The Metsakinnistu ost võivad aja jooksul väärtust hinnata, eriti kui neid hästi hallatakse ja hooldatakse.
 • Isiklik rahulolu:Metsakinnistu omamine võib pakkuda uhkuse- ja saavutustunnet ning luua sidet loodusmaailmaga.

Faktorid, mida enne metsakinnistu ostmist arvestada

Enne metsakinnistu ostmist tuleb arvestada mitmete oluliste asjaoludega. Allpool oleme välja toonud mõned kaalutlused, mis aitavad teil metsakinnistut tõhusalt osta -

Asukoht ja juurdepääsetavus:

Kinnistu asukoht ja ligipääsetavus võivad oluliselt mõjutada selle väärtust ja võimalikke kasutusvõimalusi. Kinnistu, mis on näiteks maanteelt kergesti ligipääsetav, võib-olla väärtuslikum kui maalähedane ja raskesti ligipääsetav. Samamoodi võib suure asustuskeskuse lähedal asuv kinnisvara pakkuda suuremat turismipotentsiaali kui kaugemal asuv koht.

Suurus ja maastik:

Kinnistu suurus ja maastik võivad samuti olla olulised tegurid, mida arvesse võtta. Suurema kinnisvara ostmine ja haldamine võib olla kulukam. Siiski võib see pakkuda ka rohkem potentsiaali puidu tootmiseks või vaba aja veetmiseks. Teisest küljest võib väiksem kinnistu olla paremini hallatav ja kergemini hooldatav. Samas võib sellel olla väiksem potentsiaal tulu teenimiseks. Kinnistu maastik võib samuti mõjutada selle potentsiaalset kasutust ja väärtust. Näiteks järskude nõlvadega kinnistu haldamine võib olla puidutootmise jaoks keerulisem. Kuigi sellel võib olla rohkem potentsiaali meelelahutuseks, näiteks matkamiseks või mägirattasõiduks.

Puude tüüp ja seisund:

Kinnistul olevate puude tüüp ja seisund võivad nende väärtust oluliselt mõjutada. Tervete ja küpsete puudega kinnistud võivad olla puidutootmise jaoks väärtuslikumad. Kuigi nooremate või haigete puudega kinnistud võivad olla vähem väärtuslikud. Samamoodi on oluline arvestada ka kinnistul olevate puude tüüpidega, kuna erinevatel liikidel võib olla puidu tootmiseks või muuks kasutuseks erinev väärtus.

Tsoneerimismäärused ja maakasutuse muudatused:

Oluline on mõista kõiki tsoneerimise eeskirju või võimalikke maakasutuse muudatusi, mis võivad kinnisvara kasutamist mõjutada. Näiteks kui kinnistu on tsoneeritud elamuks, ei pruugi olla võimalik seda kasutada puidu tootmiseks või muuks äritegevuseks. Samamoodi, kui kinnisvara asub piirkonnas, mis on kavandatud arendamiseks, võib maa väärtust mõjutada tulevane arenduspotentsiaal.

Keskkonnaprobleemid ja kaitsemeetmed:

Kaaluda tuleks kõiki olemasolevaid keskkonnaprobleeme või looduskaitsealgatusi. Kuna need võivad mõjutada maa kasutamist ja väärtust.Näiteks kui kinnistu asub ohustatud liikide või tundlike elupaikadega alal, võivad maal toimuda piirangud tegevusliikidele. Samamoodi, kui Metsakinnistu ost asub piirkonnas, kus on probleeme vee- või õhukvaliteediga, võivad need probleemid mõjutada maa väärtust.

Finantseerimisvõimalused:

Arvestades, et need võivad mõjutada kogu investeeringu maksumust, on metsakinnistu ostmise rahastamisalternatiivide arvestamine ülioluline. Traditsioonilisi hüpoteeke ja laene võib metsakinnistu jaoks olla keeruline tagada. Vaatamata sellele võivad valitsuselt ja mittetulundusühingutelt saada toetusi ja rahalisi vahendeid. Teise võimalusena võivad ühisrahastus ja veebipõhised rahakogumisplatvormid olla kasulikud viisid metsakinnistu ostmiseks vajaliku kapitali kogumiseks.

Tuleviku plaanid:

Oluline on kaaluda kinnisvara pikaajalisi eesmärke ja seda, kuidas kinnisvara saab nende eesmärkide saavutamiseks kasutada. Näiteks kui eesmärgiks on puidutootmise kaudu tulu teenimine, on oluline arvestada jätkusuutliku saagi potentsiaaliga ja turunõudlusega kinnistul olevate puuliikide järele. Kui eesmärk on kasutada kinnistut puhke- või turismieesmärkidel, on oluline arvestada nende tegevuste arendamise ja külastajate meelitamise potentsiaaliga.

Lõplik Takeaway

Kokkuvõtteks võib öelda, et metsakinnistu müük võib olla suurepärane võimalus investeerida ainulaadsesse ja väärtuslikku maatükki. Maailma ühe juhtiva metsandusettevõttena on Metsaabcil rikkalik kogemus metsakinnistute haldamisel ja nende väärtuse maksimeerimisel.

Ükskõik, kas soovite puidu majandamise kaudu tulu teenida, pakkuge vaba aja veetmise võimalusi. Lisaks kaitsetegevuses osalemisele, a Metsakinnistu ost võib pakkuda nii rahalisi kui ka isiklikke hüvesid.

Lihtsalt uurige kindlasti ja kaaluge hoolikalt kõiki tegureid, mis võivad teie investeeringu väärtust mõjutada. Kasutades ära metsakinnistute müüki, saad liituda edukate metsakinnistuomanike ridadega ning avaldada positiivset mõju keskkonnale.